• CITY STAR V2
  • CITY STAR V2

CITY STAR V2

  • V31227 - 165/80 R13

سبک شهر کلاسیک
سواری راحت
مناسب برای تمام فصل ها
طراحی ماهرانه برای صدای کمتر، کاهش مصرف سوخت، بازدهی ارزشمندتر

SIZE LOAD/ SPEED PRODUCT CODE TREAD DEPTH (1/32) TREAD DEPTH (MM) SW (INCH) SW (MM) OD (INCH) OD (MM) MAX AIR (PSI) MAX LOAD (LBS) UTQG RATING
165/80 R13 88N V31227 7.8 9.8 6.4 163 23.1 587 42 1234 400 AA