آئین نامه نحوه تشخیص تایرهای خسارتی و شیوه جبران خسارت

آئین نامه نحوه تشخیص تایرهای خسارتی و شیوه جبران خسارت

۱- محصولات وی رابر در صورت تائید اشکال فنی ناشی از مراحل ساخت تایر جایگزین می شوند. بررسی در مورد ریشه یابی و اتخاذ تصمیم نهایی در مورد جایگزینی تایر بعهده کارشناس واجد شرایط شرکت تایر ارسباران اهر بوده و پس از بازرسی محصول معیوب انجام خواهد شد. 
۲- عوامل فروش و توزیع محصولات وی رابر، کنترل های لازم جهت ریشه یابی اولیه اشکال را انجام خواهند داد. اما در نهایت فقط کارشناس شرکت مجوز تائید و جبران خسارت تایر مرجوعی را دارد.
۳- تایرهایی که حداکثر ۶۰ ماه از تاریخ تولیدشان سپری شده باشد و یا حداقل ۱.۶ آج خود را دارا باشند، مشمول کنترل اولیه خواهند بود. 
توجه : شماره سریال ساخت هر تایر، در دیواره آن درج شده است. دو رقم اول از سمت چپ نشانه هفته و دو رقم بعدی سال میلادی تولید را نشان می دهد. (بعنوان مثال عدد 2315 یعنی هفته بیست و سوم سال (2015)
۴- آن دسته از تایرهایی که خرابی آنها بدلیل استفاده غیر اصولی در سرویس رخ داده است مشمول خسارت نبوده و به عنوان تایرهای "معیوب سرویس" شناخته می شوند.
۵- اشکالات زیر از جمله معایب رایجی هستند که در تایر بخاطر عدم رعایت برخی ملاحظات در نصب تایر بر روی رینگ و یا روش غلط بهره برداری از تایر در شرایط سرویس بوجود آمده و بدیهی است که مشمول جایگزینی نخواهند بود 
•    نصب تایر بر روی رینگ غیر استاندارد (از نظر اندازه و طرح)
•    استفاده از تایر نامناسب برای محورهای مختلف (اندازه نامناسب یا طرح آج نامناسب)
•    تایرهایی که توسط مصرف کننده تعمیر و یا روکش شده باشند.
•    سایش های یکطرفه ناشی از تنظیم نبودن محورها
•    متلاشی شدن ناحیه طوقه در اثر سوختگی ناشی از داغ شدن کاسه چرخ (بعلت ترمزهای پیاپی یا تاب داشتن کاسه چرخ).
•    کندگی گل و بریدگی ناشی از حرکت در جاده های غیر استاندارد
•    آسیب دیدگی ناحیه طوقه بعلت رینگ کردن دستی تایر
•    آسیب های ناشی از حرکت در حالت کم بادی، پنچری و پر بادی
•    دوپوستی تایر ناشی از ایجاد و انباشت حرارت در تایر بدلیل بار اضافی یا سرعت بالای خودرو
•    عیوب ایجاد شده در ناحیه ترد و یا دیواره بخاطر استفاده از زنجیر چرخ
•    حوادث جاده ای ناشی از برخورد با اشیا تیز و برنده
•    تورم دیواره و یا ترد بخاطر نفوذ روغن، گریس و سایر مواد نفتی که معمولا جهت رینگ کردن تایر استفاده می شود.
•    تورم دیواره در اثر ایجاد شوک ناگهانی به تایر
•    استفاده از دو تایر با مشخصات مختلف در یک محور
•    استفاده از تایر در خلاف چرخش استاندارد برای تایرهای جهت دار

* برای آندسته از تایرهای معیوبی که پذیرفته می شوند، میزان خسارت طبق روش زیر محاسبه می شود:
قیمت خرید × درصد سایش آج لاستیک) _ قیمت خرید = مبلغ خسارت

مطمئن نیستید که کدام راه حل مناسب شما برای کسب و کار است؟